Nauka zdalna

Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostaną ograniczone zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, placówkach artystycznych, szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego. 

W tym czasie przedszkola, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki oświatowo-wychowawcze będą pracowały bez zmian.

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się na stronie internetowej resortu edukacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym.

Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie 

działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia          22 kwietnia 2021 r zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  informuję, że od dnia 26.04.2021r. do dnia 30.04.2021r. zajęcia w klasach I – III Szkoły Podstawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie będą prowadzone  w trybie hybrydowym, zgodnie z obowiązującym planem lekcji,  według poniższego harmonogramu:

 • w dniach 26.04.2021r. – 28.04.2021r.
  • nauczanie stacjonarne (na terenie szkoły) – klasy: 1a, 1b, 1c, 1d, 3c, 3d, 3e
  • nauczanie zdalne – klasy: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3a, 3b 
 • w dniach 29.04.2021r. – 30.04.2021r.
  • nauczanie zdalne  – klasy: 1a, 1b, 1c, 1d, 3c, 3d, 3e
  • nauczanie stacjonarne (na terenie szkoły)- klasy: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3a, 3b 

W przypadku nauki zdalnej w dalszym ciągu wykorzystujemy aplikację Microsoft Teams.

Oddziały przedszkolne pracują bez zmian.

Stołówka szkolna wydaje obiady dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych, uczącym się w trybie stacjonarnym i przebywającym w świetlicy szkolnej zgodnie z harmonogramem.

Świetlica szkolna pracuje zgodnie z planem.  Przebywają w niej dzieci z klas I – III uczęszczający do szkoły w trybie stacjonarnym oraz dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu, gdyż są zaangażowani w walkę z pandemią koronowirusa.

      O dalszych działaniach będziemy informować Państwa na bieżąco poprzez stronę www szkoły oraz dziennik elektroniczny.

Dyrektor Szkoły
Elżbieta Pieczonka
 Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie klas 4 – 8

działając w oparciu o Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz.U z 2020 r. poz. 1604)  i mając na względzie wypowiedź  Premiera M. Morawieckiego z dnia 23.10.2020r. informuję, że w dniach od 26.10.2020r. do 08.11.2020r. zajęcia w klasach 4 – 8 w Szkole Podstawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie będą prowadzone  zdalnie, zgodnie z obowiązującym planem lekcji, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Procedura organizowania nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w klasach IV – VIII.

Klasy 0 – III funkcjonują bez zmian, w trybie stacjonarnym. Stołówka szkolna wydaje obiady dzieciom klas 0 – III zgodnie z harmonogramem.

Świetlica szkolna pracuje zgodnie z planem i przebywają w niej dzieci z klas I – III.

      O dalszych działaniach będziemy informować Państwa na bieżąco poprzez stronę www szkoły oraz dziennik elektroniczny.

Dyrektor Szkoły
Elżbieta Pieczonka

Procedury postępowania obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID – 19 opracowane w oparciu o wytyczne MEN i GIS.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniu i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 1394)
 2. Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. 

Czytaj dalej

Szanowni Państwo,
W załączeniu znajdują się instrukcje jak w dzienniku elektronicznym UONET+  dodawać dowolne pliki w modułach „Wiadomości” i „Zadania domowe” jako załączniki z One Drive :
Instrukcja dodawania załączników do wiadomości. Uniwersalna dla wszystkich użytkowników.
Instrukcja dodawania załączników do zadań domowych – dla nauczycieli.
Informacja o sposobie prezentacji załączników na witrynie rodzica/ucznia – dla rodziców/uczniów.

Szanowni Rodzice i drodzy Uczniowie.

W związku z trudną sytuacją, w której się znaleźliśmy przypominamy, że gabinet pedagoga szkolnego służy wsparciem Rodzicom i Uczniom pod adresem e-mail pedagog@sp43.lublin.eu
Z uwagą i niepokojem na bieżąco śledzimy informacje dotyczące koronawirusa. Chętnie podpowiemy Rodzicom jak rozmawiać z dzieckiem, jak je uspokajać, jak odpowiadać na pytania.
Uczniom przypominamy, że pedagodzy szkolni są stale gotowi do udzielania pomocy i wsparcia. Zmieniła się tylko forma naszej komunikacji.

Zapraszamy do kontaktu
Kinga Kowalik
Kinga Michalska