Wykaz zajęć sportowych integracyjno sportowych dla uczniów polskich i ukraińskich w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF

Termin realizacji zajęć od 01.04.2023r. do 16.06.2023r.

Zajęcia integracyjno – sportowe

gry zespołowe – gry i zabawy ruchowe – tenis stołowy

poniedziałek 850 – 935 klasy II – III – dziewczęta i chłopcy

mgr Krzysztof Fit

mgr Radosław Jasiński

(boisko szkolne, hol)

wtorek 800 – 845 klasy I – III – dziewczęta i chłopcy

mgr Iwona Pajdosz

mgr Radosław Jasiński

(mała sala gimnastyczna, hol)

 

 

czwartek 1230 – 1315
środa 1340 – 1425 klasy II – III – dziewczęta i chłopcy

Wykaz zajęć sportowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”

finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem  jest Minister Sportu i Turystyki

Termin realizacji od 01.02.2023 r. do 16.06.2023r.

Gry i zabawy ruchowe z elementami gier zespołowych
czwartek 1125 – 1225 klasy II – III – dziewczęta i chłopcy mgr Iwona Pajdosz (duża/ mała sala gimnastyczna)
piątek 1315 – 1415
Piłka nożna
wtorek 1120 – 1220 klasy III – chłopcy mgr Dominik Jarosz (boisko ORLIK, hol, duża sala gimnastyczna)