Wykaz zajęć sportowych finansowanych z budżetu Gminy Lublin

Termin realizacji zajęć od 20.09.2021r. do 10.12.2021r.

Gry i zabawy ruchowe z elementami koszykówki
piątek 800 – 930 klasy II – III – dziewczęta mgr Radosław Jasiński (boisko wielofunkcyjne, hol)
 
Piłka ręczna
czwartek 1420 – 1550 klasy III – IV dziewczęta i chłopcy mgr Iwona Pajdosz (boisko wielofunkcyjne, mała/ duża sala gimnastyczna)
Gimnastyka
środa 1125 – 1210 klasy II dziewczęta mgr Beata Tomaszewska( mała sala gimnastyczna, sala korekcyjna)
piątek 850 – 935 klasy II – III – dziewczęta
Siatkówka
poniedziałek 1600 – 1730 klasy II-III – chłopcy mgr Tomasz Szewczuk(duża sala gimnastyczna/hol)
Gry i zabawy ruchowe z elementami gier zespołowych
środa 1330 – 1500 klasy II – III – dziewczęta mgr Iwona Pajdosz (boisko szkolne, hol)
środa 1330 – 1500 klasy II – III – chłopcy mgr Mieczysław Kasiak (boisko szkolne, hol)

Wykaz zajęć sportowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”

finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem  jest Minister Sportu i Turystyki

Termin realizacji od 01.09.2021 r. do 17.12.2021r.

Piłka nożna
środa 1125 – 1225 klasy II – III – chłopcy mgr Dominik Jarosz (boisko ORLIK, hol, duża sala gimnastyczna)