Edukacja Wczesnoszkolna (klasy 1 – 3) – rok szkolny 2023/2024 – Harmonogram dostępności nauczycieli uczących w klasach 1- 3

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Wychowawca/ klasa
dyr Ewa Juszczewska ———————————  
Ewelina Zbroś Edukacja wczesnoszkolna 3 A
Weronika Sołdek Edukacja wczesnoszkolna 3 B
 Renata Ciok Edukacja wczesnoszkolna 3 C
Iwona Staszewska Edukacja wczesnoszkolna 3 D
Iwona Taracha Edukacja wczesnoszkolna 1 A
Małgorzata Nabit Edukacja wczesnoszkolna 1 B
Jolanta Zmysłowska Edukacja wczesnoszkolna 1 C
Anna Kurowska Edukacja wczesnoszkolna 1 D
Ewelina Baran Edukacja wczesnoszkolna 1 E
Katarzyna Machnikowska Edukacja wczesnoszkolna 2 A
Anna Sidorowska Edukacja wczesnoszkolna 2 B
Ewa Kidyba Edukacja wczesnoszkolna 2 C
Halina Łuszczyńska Edukacja wczesnoszkolna 2 D
ks. Piotr Mazurek Religia 2A, 3A, 3B, 3C, 3D
ks. Paweł Saran Religia 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 0a, 0b
ks. Łukasz Głaz Religia 2B, 2C, 2D
Katarzyna Królikowska – Gralak Język angielski 3A, 3B, 3C, 3D
Judyta Malec – Kuta  Język angielski 1C, 1E
Marta Lachowicz  Język angielski 1A, 2B
Julita Łoza  Język angielski 1D
Jolanta Kucińska  Język angielski 2C, 2D
Anna Kowal Język angielski 1B, 2A
Alicja Żmuda – Sobol Logopeda  
Wioletta Skakowska Wspomaganie i terapia pedagogicz. 3A
Anna Usarek Wspomaganie i terapia pedagogicz. 1A
Katarzyna Jawiarczyk Wspomaganie i terapia pedagogicz. 2A