Edukacja Wczesnoszkolna (klasy 1 – 3) – rok szkolny 2022/2023 – Harmonogram dostępności nauczycieli uczących w klasach 1- 3

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot Wychowawca
dyr Ewa Juszczewska Edukacja wczesnoszkolna  
Ewelina Zbroś Edukacja wczesnoszkolna 2 A
Weronika Sołdek Edukacja wczesnoszkolna 2 B
 Renata Ciok Edukacja wczesnoszkolna 2 C
Iwona Staszewska Edukacja wczesnoszkolna 2 D
Iwona Taracha Edukacja wczesnoszkolna 3 A
Jolanta Zmysłowska Edukacja wczesnoszkolna 3 B
Anna Kurowska Edukacja wczesnoszkolna 3 C
Małgorzata Nabit Edukacja wczesnoszkolna 3 D
Katarzyna Machnikowska Edukacja wczesnoszkolna 1 A
Anna Sidorowska Edukacja wczesnoszkolna 1 B
Ewa Kidyba Edukacja wczesnoszkolna 1 C
Halina Łuszczyńska Edukacja wczesnoszkolna 1 D
ks. Piotr Mazurek Religia  
ks. Paweł Saran Religia  
ks. Marek Sachadel Religia  
Katarzyna Królikowska – Gralak Język angielski  
Dorota Witkowska Język angielski  
Alicja Żmuda – Sobol Logopeda  
Joanna Nowak Wspomaganie i terapia pedagogicz.  
Anna Usarek Wspomaganie i terapia pedagogicz.  
Katarzyna Jawiarczyk Wspomaganie i terapia pedagogicz.