Perły Bałtyku

W naszej szkole realizowany jest projekt „Chrońmy Perły Bałtyku – program aktywnej edukacji w zakresie ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego”.

Jest to ogólnopolska wielonarzędziowa kampania edukacyjno-informacyjna, której celem głównym jest podwyższenie poziomu świadomości społecznej w zakresie ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego. W ramach projektu w klasach: 2b, 2d, 3b, 3e, 4c oraz w klasach starszych (5- 8) prowadzone są warsztaty dla uczniów, na których poznają  geograficzne szczegóły, chemiczne zależności, fizyczne zjawiska oraz biologiczne ciekawostki związane z Morzem Bałtyckim. A wszystko to w atmosferze zabawy oraz aktywności ruchowej i umysłowej.

Czytaj dalej