ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW   DLA  KLAS IV – VIII

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

zapewnia szkoła w ramach środków uzyskanych z MEiN

uczniowie otrzymają je we wrześniu bezpłatnie w szkole.

DO ZAKUPU PRZEZ RODZICÓW – podręcznik +ćwiczenia do RELIGII

  1. kl.IV.  –  „Chcę żyć z Jezusem”  – red. ks. P. Goliszek; Wyd. Gaudium.
  2. kl.V.  –  „Bóg poszukuje człowieka”   – red. ks. W. Janiga; Wyd. Gaudium.
  3. kl.VI.  –  „Jezus Chrystus nas zbawia”  – red. ks. W. Janiga; Wyd. Gaudium.
  4. kl.VII.  –  „Bóg wskazuje nam drogę”  – red. ks. W. Janiga; Wyd. Gaudium.
  5. kl.VIII.  –  „Mocą Ducha Świętego przemieniamy”   – red. ks. W. Janiga; Wyd. Gaudium