ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW   DLA  KLAS IV – VIII

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

zapewnia szkoła w ramach środków uzyskanych z MEN

uczniowie otrzymają je we wrześniu bezpłatnie w szkole.

DO ZAKUPU PRZEZ RODZICÓW – podręcznik +ćwiczenia do RELIGII

  1. kl.IV.  –  „Jestem Chrześcijaninem”  – red. Ks. W. Janiga; Wyd. Gaudium.
  2. kl.V.  –  „Bóg poszukuje człowieka”   – red. Ks. W. Janiga; Wyd. Gaudium.
  3. kl.VI.  –  „Jezus Chrystus nas zbawia”  – red. Ks. W. Janiga; Wyd. Gaudium.
  4. kl.VII.  –  „Bóg wskazuje nam drogę”  – red. Ks. W. Janiga; Wyd. Gaudium.
  5. kl.VIII.  –  „Z Tobą idę przez życie”   – red. Ks. P. Mąkosa; Wyd. Gaudium