Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie klas 4 – 8

działając w oparciu o Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz.U z 2020 r. poz. 1604)  i mając na względzie wypowiedź  Premiera M. Morawieckiego z dnia 23.10.2020r. informuję, że w dniach od 26.10.2020r. do 08.11.2020r. zajęcia w klasach 4 – 8 w Szkole Podstawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie będą prowadzone  zdalnie, zgodnie z obowiązującym planem lekcji, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Procedura organizowania nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w klasach IV – VIII.

Klasy 0 – III funkcjonują bez zmian, w trybie stacjonarnym. Stołówka szkolna wydaje obiady dzieciom klas 0 – III zgodnie z harmonogramem.

Świetlica szkolna pracuje zgodnie z planem i przebywają w niej dzieci z klas I – III.

      O dalszych działaniach będziemy informować Państwa na bieżąco poprzez stronę www szkoły oraz dziennik elektroniczny.

Dyrektor Szkoły
Elżbieta Pieczonka