Dostępność architektoniczna

  • Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Śliwińskiego 5, podejście 3 stopniowymi schodami z podjazdem dla wózków inwalidzkich.
  • Wjazd na parking znajduje się od ulicy Śliwińskiego z wydzielonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób z uprawnieniami do korzystania z miejsc dla niepełnosprawnych / inwalidów.
  • Na parterze przy głównym wejściu znajdują się oznaczenia stref dla rodzica i strefy dla ucznia.
  • Budynek nie jest wyposażony w windę.
  • Na parterze w pierwszym segmencie znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku znajduje się punkt darmowych porad prawnych zlokalizowany na pierwszym piętrze, brak bezpośredniego dojścia dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku przy głównym wejściu funkcjonuje portiernia gdzie dyżurny pracownik obsługi udziela w razie potrzeby informacji lub pomocy.
  • Wszystkie ciągi schodów są oznaczone taśmami odblaskowymi w celu ułatwienia korzystania z nich osobom słabowidzącym. Szkoła nie posiada dodatkowych oznaczeń, platform, pochylni, platform informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
  • W wypadku osób korzystających z psa przewodnika szkoła zezwala na wstęp na jej teren pracownikom, uczniom, oraz osobom zaproszonym. Osoby postronne przed wejściem na teren szkoły zobowiązane są zgłosić się w pierwszej kolejności na portierni szkoły zlokalizowanej przy głównym wejściu do budynku i poinformować pracownika dyżurnego o powodzie wizyty oraz konieczności korzystania z psa przewodnika.