SEMESTR I

 • 12 września 2023r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
 • 13 września 2023r. – zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VIII
 • 10 października 2023r. – zebrania lub konsultacje – decyzja wychowawcy klas I – III
 • 11 października 2023r. – zebrania lub konsultacje – decyzja wychowawcy klas IV – VIII
 • 14 listopada 2023r. – zebrania lub konsultacje – decyzja wychowawcy klas I – III
 • 15 listopada 2023r. – zebrania lub konsultacje – decyzja wychowawcy klas IV – VIII
 • 12 grudnia 2023r. – zebrania stacjonarne z rodzicami uczniów klas I – III
 • 13 grudnia 2023r. – zebrania stacjonarne z rodzicami uczniów klas IV – VIII – powiadomienie o propozycjach ocen z zajęć edukacyjnych i z zachowania za I semestr
 • 23 stycznia 2024r. – zebrania – podsumowanie I semestru w klasach I – III
 • 24 stycznia 2024r. – zebrania – podsumowanie I semestru w klasach IV – VIII

SEMESTR II

 • 12 marca 2024r. – zebrania lub konsultacje – decyzja wychowawcy klas I – III
 • 13 marca 2024r. – zebrania lub konsultacje – decyzja wychowawcy klas IV – VIII
 • 16 kwietnia 2024r. – zebrania lub konsultacje – decyzja wychowawcy klas I – III
 • 17 kwietnia 2024r. – zebrania lub konsultacje – decyzja wychowawcy klas IV – VIII
 • 14 maja 2024r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I – III
 • 15 maja 2024r. – zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII – powiadomienie o propozycjach ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych i z zachowania

Konsultacje i zebrania rozpoczynają się o godzinie 17 – tej i odbywają się w formie stacjonarnej. 

Podczas zebrań i konsultacji obecni są wszyscy nauczyciele.