SEMESTR I

 • 14 września 2021r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
 • 15 września 2021r. – zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VIII
 • 12 października 2021r. – zebrania lub konsultacje – decyzja wychowawcy klas I – III
 • 13 października 2021r. – zebrania lub konsultacje – decyzja wychowawcy klas IV – VIII
 • 16 listopada 2021r. – zebrania lub konsultacje – decyzja wychowawcy klas I – III
 • 17 listopada 2021r. – zebrania lub konsultacje – decyzja wychowawcy klas IV – VIII
 • 14 grudnia 2021r. – zebrania stacjonarne lub on-line (decyzja wychowawcy) z rodzicami uczniów klas I – III
 • 20 grudnia 2021r. – zebrania stacjonarne lub on-line (decyzja wychowawcy) z rodzicami uczniów klas IV – VIII – powiadomienie o propozycjach ocen z zajęć edukacyjnych i z zachowania za I semestr
 • 1 luty 2022r. – zebrania – podsumowanie I semestru w klasach I – III
 • 2 luty 2022r. – zebrania – podsumowanie I semestru w klasach IV – VIII

SEMESTR II

 • 15 marca 2022r. – zebrania lub konsultacje – decyzja wychowawcy klas I – III
 • 16 marca 2022r. – zebrania lub konsultacje – decyzja wychowawcy klas IV – VIII
 • 5 kwietnia 2022r. – zebrania lub konsultacje – decyzja wychowawcy klas I – III
 • 6 kwietnia 2022r. – zebrania lub konsultacje – decyzja wychowawcy klas IV – VIII
 • 17 maja 2022r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I – III
 • 18 maja 2022r. – zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII – powiadomienie o propozycjach ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych i z zachowania

Konsultacje i zebrania rozpoczynają się o godzinie 17 – tej i mogą się odbywać w formie stacjonarnej lub zdalnej, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju i rekomendacji przekazywanych przez MEN i GIS.

Podczas zebrań i konsultacji obecni są wszyscy nauczyciele.