Laboratoria Przyszłości

Nasza szkoła bierze udział w projekcie pt.: Uczeń Przyszłości. Jest on realizowany przez Urząd Miasta Lublin we współpracy z Politechniką Lubelską.

Projekt ten składa się z dwóch etapów.

Czytaj dalej

Nasza szkoła wzięła udział w Rządowym Programie Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna mająca na celu stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia się ciekawe i angażują uczniów oraz pomagają rozwijać ich talenty. W ramach Programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 222 000 zł na zakup wyposażenia, które umożliwi uczniom budowanie kompetencji przyszłości.

Dzięki wsparciu finansowemu nasza szkoła zakupiła wyposażenie:

  • pracowni druku 3D;
  • pracowni przedmiotów ścisłych;
  • pracowni wirtualnego laboratorium przedmiotowego;
  • pracowni robotyki;
  • pracowni audio-video.