Nauka zdalna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji – rozpoczynamy realizację podstawy programowej w kształceniu na odległość od dnia 26.03.2020r.

 1. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z do tej pory obowiązującym planem.
 2. W tym czasie NAUCZYCIELE są do dyspozycji UCZNIÓW i RODZICÓW.
  Zachęcam Rodziców do regularnego kontaktu i zgłaszania do NAUCZYCIELI ewentualnych problemów czy uwag.
 3. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem dziennika elektronicznego (zakładka: praca domowa, wiadomości) oraz przez dostępne komunikatory w tym platformę e-podręczniki (ikony dostępne na stronie www szkoły).
 4. Rozumiemy, że nie wszystkie dzieci będą miały możliwość skorzystania z komputerów w proponowanym czasie. Ważne jest, aby na bieżąco wykonywały polecane zadania i nie robiły sobie zaległości. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z Nauczycielem przedmiotu bądź WYCHOWAWCĄ klasy.
 5. Państwa Nauczycieli prosimy o regularne (w miarę możliwości) WPISYWANIE REALIZOWANYCH TEMATÓW LEKCJI w elektronicznym dzienniku lekcyjnym, uzupełnianie frekwencji uczniów i przesyłania bieżących informacji dla rodziców i uczniów.
 6. Odznaczana w dzienniku automatyczna kontrola obecności nie będzie wliczała się do frekwencji. Rozumiemy, że z przyczyn obiektywnych nie zawsze wszyscy UCZNIOWIE będą mieli możliwość uczestniczenia w prowadzonych w zajęciach.
 7. W ramach samokształcenia uczniom wskazywane będą zadania -max. 3-4 z jednego przedmiotu, do samodzielnego wykonania, ze wskazaniem czasu do kiedy należy je wykonać oraz zadania dla chętnych- dotyczy to m.in. ćwiczeń (materiałów ćwiczeniowych), zbiorów zadań, zadań w podręcznikach.
 8. Na okres kształcenia na odległość zespoły Nauczycieli opracowują zasady oceniania przedmiotowego (zamieszczone zostaną one na stronie internetowej szkoły w zakładce „Nauka zdalna”). Naszym celem będzie motywowanie uczniów do podejmowania działań w ramach nauki zdalnej i samokształcenia.
 9. Na stronie internetowej w zakładce „Nauka zdalna” umieszczone też zostaną materiały dla UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

• Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą
• Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci – informator dla Rodziców
• Linki wspierające nauczanie zdalne proponowane przez MEN, CKE, OKE, wydawnictwa WSIP i Nowa Era, oraz inne, które mogą być pomocne dla nauczycieli, uczniów i rodziców


Elżbieta Pieczonka

Dyrektor Szkoły

Szanowni Państwo Rodzice i Nauczyciele

Wspólnie dołóżmy starań w organizację jak najefektywniejszej nauki zdalnej naszych podopiecznych poprzez przygotowanie możliwie najciekawszych form zdobywania wiedzy z wykorzystaniem dostępnych technik teleinformatycznych np: komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego.

Minister Edukacji Narodowej zachęca do skorzystania z dostępnych stron internetowych, rekomendowanych przez MEN, na których znajdują się materiały i wskazówki do pracy zdalnej z uczniami, m.in.: www.edpodreczniki.pl, www.cke.gov.pl (i stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych), www.gov.pl/zdalnelekcje, a także informacji dostępnych na stronie ministerstwa edukacji www.men.gov.pl.

Szanowni Rodzice naszych uczniów

zwracam się z uprzejmą prośbą o zorganizowanie dzieciom warunków do nauki w domu, wspieranie i pozytywne motywowanie do systematycznej pracy z jednoczesnym zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ( monitorowanie czasu, spędzonego przez dziecko przed komputerem, itd.) oraz zasad bezpiecznego korzystania z zasobów sieci Internet (kontrolowanie i monitorowanie stron odwiedzanych przez uczniów).

Poniżej znajduje się link do stron internetowych, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i dyrektorów szkół do przygotowania materiałów do samodzielnej pracy uczniów w domu. https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu.

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Pieczonka