Świetlica szkolna jako integralna część szkoły realizuje cele dydaktyczne opiekuńcze i wychowawcze, w oparciu o założenia zawarte w Statucie Szkoły, Programie Profilaktyczno – Wychowawczym oraz indywidualnych planach nauczycieli.
Świetlica szkolna to miejsce, które wspomaga rozwój dziecka, jego zdolności, zainteresowania i umiejętności, miejsce które zapewnia wypoczynek, stwarza warunki do działań w grupie wiekowo zróżnicowanej, w klimacie radości i twórczego działania. Świetlica prowadzi zajęcia ruchowe, plastyczne, teatralne, przygotowuje uroczystości szkolne, rozwija czytelnictwo, stwarza odpowiednie warunki do odrabiania zadań domowych.

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie zaprasza swoich wychowanków od godziny 600 do godziny 1800. Harmonogram dnia jest dostosowany do potrzeb dzieci. Uwzględnia wszystkie zajęcia pozalekcyjne, posiłki, czas przeznaczony na odrabianie lekcji, odpoczynek, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia ruchowe i wiele innych. Zgodnie z harmonogramem pracy szkoły pod opieką nauczycieli świetlicy uczniowie spożywają obiad w stołówce szkolnej o godzinie 11:30, 12:35 oraz 13:35.
Nauczyciele świetlicy prowadzą z dziećmi zajęcia tematyczne wynikające z miesięcznych planów pracy oraz zajęcia rozwijające dziecięce zamiłowania. Nauczyciele świetlicy prowadzą również zajęcia otwarte dla rodziców oraz przyszłych uczniów naszej szkoły w ramach Dnia Otwartych Drzwi.

Od wielu lat nasza świetlica szkolna organizuje:

 • Międzyszkolny Turniej Poezji Dziecięcej dla świetlic szkolnych miasta Lublin
 • Międzyszkolny Konkurs Literacki „Złota myśl o …”
 • Akcję charytatywną „Pomocna Łapa” na rzecz bezdomnych zwierząt
 • Akcję charytatywną na rzecz Fundacji „Felis” opiekującej się bezdomnymi kotami
 • Świetlicowy Turniej Warcabowy
 • Konkurs Kartek Wielkanocnych oraz Ozdób Bożonarodzeniowych
 • Konkurs skakania na skakance
 • Konkurs kręcenia kołem hula – hop
 • Turniej Piłkarski „W poszukiwaniu talentu piłkarskiego”

Odwiedzamy małych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz seniorów Dziennego Domu Pobytu Seniora w Lublinie. Współpracujemy z Ojcami Dominikanami, Instytutem Pamięci Narodowej w Lublinie oraz organizujemy cykliczne spotkania z ratownikiem medycznym oraz Strażą Miejską.  Poza tym realizujemy wiele ogólnopolskich projektów i programów edukacyjnych, bierzemy udział w licznych konkursach międzyszkolnych oraz wewnątrzszkolnych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Świetlica szkolna Szkoły Podstawowej nr 43 w Lublinie ma do dyspozycji cztery przestronne i bogato wyposażone sale na 2 piętrze segmentu E.
W roku szkolnym 2021/2022 z uczniami uczęszczającymi do świetlicy szkolnej  pracuje 15 nauczycieli przydzielonych do następujących sal:

Do sali świetlicowej nr 1 uczęszczają dzieci z klas: IA, IC, IIB
Nauczyciele – wychowawcy:

 • mgr Dorota Klimek
 • mgr Dorota Elsheikh
 • mgr Ewelina Widzińska
 • mgr Magdalena Wójtowicz

Do sali świetlicowej nr 2 uczęszczają dzieci z klas: IIA, IIC, IIIB, IIIE
Nauczyciele – wychowawcy:

 • mgr Krystyna Chylińska
 • mgr Anna Gąsior
 • mgr Renata Jakubowska
 • mgr Małgorzata Rakowska

Do sali świetlicowej nr 3 uczęszczają dzieci z klas: IIIA, IIIC, IIID oraz klasy starsze
Nauczyciele – wychowawcy:

 • mgr Grażyna Chochoł
 • mgr Elżbieta Wentlandt
 • mgr Małgorzata Kaszkun

Do sali świetlicowej nr 4 uczęszczają dzieci z klas: IB, ID, IID
Nauczyciele – wychowawcy:

 • mgr Marek Brodowski
 • mgr Marta Klimek
 • mgr Ewa Rosuljaš
 • mgr Ewa Zdolska

Zapraszamy do odwiedzenia poniższych stron:

to już było

Regulamin Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie

Dzienny Rozkład Zajęć Świetlicowych