ZESTAWY PODRĘCZNIKÓW   DLA  KLAS I – III

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

czyli podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego oraz materiały ćwiczeniowe 

zapewnia szkoła w ramach środków uzyskanych z MEiN.

Uczniowie otrzymają je we wrześniu bezpłatnie w szkole.

DO ZAKUPU PRZEZ RODZICÓW – podręcznik do RELIGII

KLASA I

Bóg naszym Ojcem” – red. ks. Piotr Goliszek, Wydawnictwo Gaudium.

KLASA II

„Bóg daje nam Jezusa”– red. ks. Piotr Goliszek, Wydawnictwo Gaudium.

KLASA III

” Jezus przychodzi do nas” – red. ks. Piotr Goliszek, Wydawnictwo Gaudium.

Dodatkowa WYPRAWKA DO SZKOŁY DLA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ