PODRĘCZNIKI  DO  RELIGII

dla klas I – III na rok szkolny 2021/2022

KLASA I

Bóg naszym Ojcem” – red. ks. Piotr Goliszek, Wydawnictwo Gaudium.

KLASA II

„Bóg daje nam Jezusa”– red. ks. Piotr Goliszek, Wydawnictwo Gaudium.

KLASA III

„Przyjmujemy Pana Jezusa” – red. ks. Piotr Goliszek, Wydawnictwo Gaudium.

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW   DLA KLAS I – III

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  W klasach I, II i III podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej 

i języka angielskiego oraz materiały ćwiczeniowe 

zapewnia szkoła w ramach środków uzyskanych z MEN.