Opis Data
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 04.09.2023r.
Termin pierwszych zebrań z rodzicami 12 – 13.09.2023r.
Uroczyste ślubowanie klas I 09.11.2023r.
Święto Szkoły  10.11.2023r.
Rekolekcje adwentowe – 1 dzień grudzień 2023r.
Termin wystawiania propozycji ocen na I semestr w klasach IV-VIII 11.12.2023r.
Termin powiadomienia o proponowanych ocenach na I semestr w klasach IV-VIII  13.12.2023r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023r.÷31.12.2024r.
Zabawa choinkowa uczniów klas 0 – III 10.01.2024r.
Zabawa karnawałowa uczniów klas IV – VIII 11.01.2024r.
Termin wystawienia ocen za I semestr w klasach IV-VIII  15.01.2024r.
Termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne  16.01.2024r.
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację 18.01.2024r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych w I semestrze roku szkolnego 2023/2024 19.01.2024r.
Początek II semestru 22.01.2024r.
Termin zebrań z rodzicami po I semestrze 23 – 24.01.2024r.
Bal ósmoklasistów 27.01.2024r.
Ferie zimowe 29.01.2024r. – 11.02.2024r.
Rekolekcje wielkopostne – 2 dni marzec 2024r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28.03. 2024r. – 02.04.2024r.
Termin wystawiania propozycji ocen na II semestr w klasach IV-VIII 13.05.2024r.
Termin powiadomienia o proponowanych ocenach na II semestr w klasach IV-VIII 14 – 15.05.2024r. 
Dni wolne – egzamin ośmioklasisty
 14 – 16.05.2024r.
Termin wystawienia ocen  na zakończenie roku szkolnego 2023/2024 10.06.2024r.
Egzamin ośmioklasisty – drugi termin 10 – 12.06.2024r.
Termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne 11.06.2024r.
Termin rady zatwierdzającej klasyfikację roczną 13.06.2024r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas VIII 20.06.2024r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I-VII 21.06.2024r.
Ferie letnie (wakacje) 22.06.2024r.÷31.08.2024r.

Dni wolne: 2 dni podczas egzaminu próbnego ósmoklasistów,  3 dni podczas egzaminu właściwego ósmoklasistów, 02.05.2024r.,31.05.2024r.

Kalendarz może ulec zmianom w trakcie roku szkolnego z przyczyn od nas niezależnych.

Uwaga! W dni wolne pracuje świetlica szkolna i stołówka.