Opis Data
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 01.09.2021r.
Termin pierwszych zebrań z rodzicami 14 – 15.09.2021r.
Uroczyste ślubowanie klas I 09.11.2021r.
Święto Szkoły  10.11.2021r.
Termin powiadomienia o proponowanych ocenach na I semestr w klasach IV-VIII  20.12.2021r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021r.÷31.12.2021r.
Termin wystawienia ocen za I semestr w klasach IV-VIII  21.01.2022r.
Termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne 25.01.2022r.
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację 27.01.2022r.
Termin zebrań z rodzicami po I semestrze 1 – 2.02.2022r. 
   
Początek II semestru  31.01.2022r.
Ferie zimowe 14.02.2022 r. – 27.02.2022r.
Rekolekcje wielkopostne kwiecień 2022r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14.04. 2022r.÷19.04.2022r.
Dni wolne – egzamin ośmioklasisty
 24 – 26.05.2022r.
Bal ósmoklasistów maj/czerwiec 2022 r.
Termin powiadomienia o proponowanych ocenach na II semestr w klasach IV-VIII 18.05.2022r.
Egzamin ośmioklasisty – drugi termin 13 – 15.06.2022r.
Termin wystawienia ocen  na koniec roku 10.06.2022r.
Termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne 13.06.2022r.
Termin rady zatwierdzającej klasyfikację roczną 14.06.2022r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas VIII 23.06.2022r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I-VII 24.06.2022r.
Ferie letnie (wakacje) 25.06.2022r.÷31.08.2022r.

Dni wolne: 12.11.2021r.,07.01.2022r.,  2 dni  podczas egzaminu próbnego óśmoklasistów,  3 dni podczas egzaminu właściwego ósmoklasistów, 17.06.2022r.

Kalendarz może ulec zmianom w trakcie roku szkolnego z przyczyn od nas niezależnych.

Uwaga! W dni wolne pracuje świetlica szkolna i stołówka.