Opis Data
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 01.09.2022r.
Termin pierwszych zebrań z rodzicami 13 – 14.09.2022r.
Uroczyste ślubowanie klas I 09.11.2022r.
Święto Szkoły  10.11.2022r.
Rekolekcje adwentowe – 1 dzień grudzień 2022r.
Termin powiadomienia o proponowanych ocenach na I semestr w klasach IV-VIII  13.12.2022r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022r.÷31.12.2022r.
Zabawa choinkowa uczniów klas 0 – III 11.01.2023r.
Zabawa karnawałowa uczniów klas IV – VIII 12.01.2023r.
Termin wystawienia ocen za I semestr w klasach IV-VIII  13.01.2023r.
Ferie zimowe 16.01.2023r. – 29.01.2022r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 13.01.2023r.
   
Początek II semestru  30.01.2023r.
Termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne  30.01.2023r.
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację 02.02.2023r.
Termin zebrań z rodzicami po I semestrze 7 – 8.02.2023r. 
Rekolekcje wielkopostne – 2 dni kwiecień 2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna 06.04. 2023r.÷11.04.2023r.
Termin wystawiania propozycji ocen na II semestr w klasach IV-VIII 12.05.2023r.
Termin powiadomienia o proponowanych ocenach na II semestr w klasach IV-VIII 16 – 17.05.2023r. 
Dni wolne – egzamin ośmioklasisty
 23 – 25.05.2023r.
Bal ósmoklasistów 02.06.2023 r.
Termin wystawienia ocen  na zakończenie roku szkolnego 2022/2023 12.06.2023r.
Egzamin ośmioklasisty – drugi termin 12 – 14.06.2023r.
Termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne 13.06.2023r.
Termin rady zatwierdzającej klasyfikację roczną 14.06.2023r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas VIII 22.06.2023r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I-VII 23.06.2023r.
Ferie letnie (wakacje) 24.06.2023r.÷31.08.2023r.

Dni wolne: 31.10.2022r., 2 dni podczas egzaminu próbnego ósmoklasistów,  3 dni podczas egzaminu właściwego ósmoklasistów, 02.05.2023r.,09.06.2023r.

Kalendarz może ulec zmianom w trakcie roku szkolnego z przyczyn od nas niezależnych.

Uwaga! W dni wolne pracuje świetlica szkolna i stołówka.