Rekrutacja

Szanowni Państwo Rodzice

Uprzejmie informujemy, że od dnia 08 kwietnia 2022 r. godz. 12.00 do 15 kwietnia 2022  r., godz. 16:00 należy potwierdzić chęć podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w naszej szkole, poprzez wypełnienie dokumentu –  Deklaracja_potwierdzenia_woli

 • jeżeli rodzice posiadają podpis elektroniczny – można potwierdzić wolę elektronicznie w systemie po zalogowaniu się, używając podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego jednego rodzica,
 • jeżeli nie posiadają podpisu elektronicznego – powinni wydrukować z systemu lub z powyższego linku dokument potwierdzenia woli, uzupełnić go i podpisać odręcznie a następnie dostarczyć dokument do sekretariatu  szkoły lub przesłać scan/ zdjęcie dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail poczta@sp43.lublin.eu 

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Pieczonka

Szanowni Państwo Rodzice

Uprzejmie informujemy, że od dnia 06 kwietnia 2022 r. godz. 12.00 do 11 kwietnia 2022  r., godz. 15:00 należy potwierdzić chęć podjęcia nauki w klasie I w naszej szkole poprzez wypełnienie dokumentu „Potwierdzenie woli uczęszczania kandydata do szkoły”:

 • jeżeli rodzice posiadają podpis elektroniczny – można potwierdzić wolę elektronicznie w systemie po zalogowaniu się, używając podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego jednego rodzica,
 • jeżeli nie posiadają podpisu elektronicznego – powinni wydrukować z systemu lub z powyższego linku dokument potwierdzenia woli, uzupełnić go i podpisać odręcznie a następnie dostarczyć dokument do sekretariatu  szkoły lub przesłać scan/ zdjęcie dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail poczta@sp43.lublin.eu 

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Pieczonka

Szanowni Państwo Rodzice

Uprzejmie informujemy, że od dnia 28 marca 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023, kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

Rekrutacja odbywa się: 

 • z zastosowaniem systemu elektronicznego poprzez rejestrację kandydatów na stronie  https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/, gdzie osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami i przesłać drogą elektroniczną do szkoły podstawowej, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej – (niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców/opiekunów prawnych)
 • poprzez dostarczenie wypełnionych wniosków do sekretariatu szkoły w wersji papierowej.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w godz. 8:00 – 15:00. Zapraszamy!

Pozostałe dokumenty wewnątrzszkolne, do uzupełnienia:

Więcej informacji dotyczących poszczególnych etapów rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej znajdą Państwo na stronach – linki poniżej: Czytaj dalej

Ktoś mnie woła?

                               „Z duszą szkoła”!

 

Serdecznie zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 43

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie.

To prawdziwa „Szkoła z Duszą”,

która kształci, integruje i wspiera swoich uczniów, zapewnia im wszechstronny rozwój i komfort przestrzeni do nauki i pracy.

To tutaj, dzięki kompetentnej i życzliwej kadrze każdy uczeń czuje się doceniony i bezpieczny.

W Naszej Szkole Edukacja jest Wspaniałą Przygodą!  🙂

Zachęcam do obejrzenia filmu, który Was w tym utwierdzi!

Witajcie  w  naszej  bajce!

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Pieczonka

Szanowni Państwo Rodzice

Uprzejmie informuję, że w dniach od 7 marca 2022 r. godz. 8:00 do 18 marca 2022r. godz. 15:00 odbywać się będzie rekrutacja kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja odbywać się będzie:

 • z zastosowaniem systemu elektronicznego poprzez rejestrację kandydatów na stronie  https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/, gdzie osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i przesłać drogą elektroniczną do szkoły z oddziałami przedszkolnymi, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej (niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców/opiekunów prawnych)
 • poprzez dostarczenie wypełnionych wniosków (wraz z załącznikami) do sekretariatu szkoły w wersji papierowej.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w godz. 8:00 – 15:00. Zapraszamy!

Wymagane dokumenty: Czytaj dalej

Szanowni Państwo Rodzice

Uprzejmie informujemy, że od dnia 7 marca 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023, kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły

Rekrutacja odbywać się będzie: 

 • z zastosowaniem systemu elektronicznego poprzez rejestrację kandydatów na stronie  https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/, gdzie osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami i przesłać drogą elektroniczną do szkoły podstawowej, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej – (niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców/opiekunów prawnych)
 • poprzez dostarczenie wypełnionych wniosków (wraz z załącznikami) do sekretariatu szkoły w wersji papierowej.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w godz. 8:00 – 15:00. Zapraszamy!

Pozostałe dokumenty wewnątrzszkolne, do uzupełnienia:

Więcej informacji dotyczących poszczególnych etapów rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej znajdą Państwo na stronach – linki poniżej: Czytaj dalej

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 5-6 lat, którzy złożyli wniosek podczas rekrutacji do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Dnia 12 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 zostanie podana do wiadomości informacja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do placówki. Informacja ta będzie także widoczna w systemie, po zalogowaniu się na konto dziecka.

Dla kandydatów zakwalifikowanych, kolejnym krokiem w procesie rekrutacji jest potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnegoPotwierdzanie woli będzie się odbywało w terminie  od 12.04.2021 r. od godz.12:00 do 16.04.2021 r. godz.15:00.

Deklaracja_potwierdzenia_woli  – wzór do wypełnienia Czytaj dalej

Szanowni Państwo Rodzice

kandydatów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Serdecznie proszę rodziców dzieci, które zostały przyjęte do klasy I naszej szkoły na rok szkolny 2021/2022 o  wypełnienie dodatkowych dokumentów dotyczących nauki religii, uczęszczania do świetlicy szkolnej i na obiady – pliki do pobrania poniżej.

Uzupełnione i podpisane dokumenty prosimy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godz. 8:00 – 15:00 lub przesłać scany/zdjęcia dokumentów pocztą elektroniczną na adres poczta@sp43.lublin.eu.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły.

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Pieczonka

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22 marca 2021 r., godz. 8:00 do 29 marca 2021 r., godz. 14:00 trwać będzie rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu naszej szkoły

Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej (kliknij, by go pobrać) wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (przeczytaj o kryteriach).

Rekrutacja odbywać się będzie:

 • z zastosowaniem systemu elektronicznego poprzez rejestrację kandydatów na stronie  https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/, gdzie osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami i przesłać go drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły podstawowej (niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców/opiekunów prawnych)
 • poprzez dostarczenie wypełnionych wniosków  do sekretariatu szkoły w wersji papierowej w godz. 8:00 – 15:00.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w godz. 8:00 – 15:00. Zapraszamy!

Czytaj dalej