Wykaz zajęć integracyjno – sportowych dla dzieci polskich i ukraińskich w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF

Termin realizacji zajęć od 01.04.2023r. do 16.06.2023r.

Zajęcia integracyjno – sportowe

gry zespołowe – gry i zabawy ruchowe – tenis stołowy

środa 1330 – 1415

 klasy IV – VIII

  dziewczęta i chłopcy

mgr Krzysztof Fit

mgr Radosław Jasiński

(boisko szkolne/ hol)

czwartek 1330 – 1415

Wykaz zajęć sportowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”

finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem  jest Minister Sportu i Turystyki

Termin realizacji od 01.02.2023r. do 16.06.2023r.

Piłka nożna
czwartek 1220 – 1320 klasy IV chłopcy mgr Dominik Jarosz  (boisko „ORLIK”/ hol / duża sala gimnastyczna)
Zajęcia ogólnorozwojowe i taneczne

poniedziałek  1420 – 1520

 klasy IV – VIII – dziewczęta

mgr Beata Tomaszewska

(mała sala gimnastyczna)

środa  1420 – 1520