Wykaz zajęć sportowych finansowanych z budżetu Gminy Lublin

Termin realizacji zajęć od 20.09.2021r. do 10.12.2021r.

Piłka ręczna

czwartek 1420 – 1550

 klasy III – IV  dziewczęta i chłopcy mgr Iwona Pajdosz (boisko wielofunkcyjne / mała sala gimnastyczna/   duża sala gimnastyczna)

Piłka nożna

wtorek 1510 – 1555 klasy VI – VII chłopcy   mgr Mieczysław Kasiak (boisko „Orlik” / hol/ duża sala gimnastyczna)
czwartek 1420 – 1505 klasy IV – VI chłopcy
Gry i zabawy ruchowe z elementami koszykówki
czwartek 1530 – 1700 klasy V – VI dziewczęta mgr Krzysztof Fit 

(duża sala gimnastyczna)

Wykaz zajęć sportowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”

finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem  jest Minister Sportu i Turystyki

Termin realizacji od 01.09.2021 r. do 17.12.2021r.

Piłka nożna
piątek 1500 – 1600 klasy VII – VIII chłopcy mgr Dominik Jarosz (boisko „ORLIK”/ hol / duża sala gimnastyczna)
Piłka ręczna
wtorek 1415 – 1515 klasy VIII – chłopcy mgr Iwona Pajdosz   (boisko wielofunkcyjne/ duża sala gimnastyczna)
sobota 1100 – 1200
Zajęcia ogólnorozwojowe i taneczne

poniedziałek  1510 – 1610

 klasy IV – VIII – dziewczęta

mgr Beata Tomaszewska

(mała sala gimnastyczna)

czwartek  1420 – 1520