Edukacja to relacje

W ramach projektu zostały opracowane Rekomendacje w zakresie budowania przyjaznego środowiska szkolnego. Przyjazna szkoła. Dokument podzielony jest na trzy obszary: komunikacja, kompetencje społeczne, przestrzeń. Rekomendacje dostępne są do pobrania w formacie pdf.
 
 
Zachęcamy także do zapoznania się z broszurą o projekcie.
 

W dniach 3 – 4 marca 2023 r. odbyła się międzynarodowa konferencja „Edukacja to relacje. Komunikacja. Kompetencje. Przestrzeń” z udziałem Pana Mariusza Banacha – Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin, nauczycieli – ekspertów z Polski oraz gości z Islandii.

Program konferencji obejmował trzy obszary tematyczne komunikacja w szkole, kompetencje społeczne uczniów i przestrzeń szkolna. Podczas wydarzenia odbyły się warsztaty i panele dyskusyjne.

W konferencji wzięli udział przede wszystkim nauczyciele, pedagodzy i psychologowie, ale nie zabrakło  również rodziców i uczniów, których rola jest również bardzo ważna w dzisiejszej szkole. 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Islandii w Warszawie.

Zapraszamy do galerii ze zdjęciami z konferencji.
 

W ramach projektu „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji „zrealizowaliśmy szkolenia i warsztaty uzupełniające wiedzę i umiejętności dla  nauczycieli SP 43 z następujących obszarów tematycznych:

  1. Współpraca pomiędzy szkołą – uczniem i rodzicem – prowadził p. Jacek Jagiełło.
  2. Rozpoznawanie potrzeb osobistych uczniów oraz rozwijanie ich kompetencji społecznych – prowadziła p. dr Krystyna Budzianowska.
  3. Kreowanie przestrzeni w szkole otwartej i przyjaznej dla wszystkich uczniów – prowadziła p. Alina Januszczyk.

W szkoleniach wzięło udział trzydziestu czterech nauczycieli z naszej szkoły. Uczestnicy podkreślili wysoki poziom merytoryczny warsztatów. Nauczyciele mieli okazję zapoznać się  z  założeniami efektywnej współpracy pomiędzy szkołą – uczniem i rodzicem. Dom, jak i  szkoła oddziałują na ucznia wychowawczo, aby efekty pracy były zadowalające i wymiernie wysokie, oba środowiska muszą ze sobą ściśle współpracować.

Kolejny warsztat poświęcony był rozwijaniu kompetencji społecznych i osobistych uczniów. Uczestnicy zostali zapoznani z założeniami teoretycznymi oraz poznali narzędzia jakie mogą wykorzystać do pracy z uczniem.

Trzeci, ostatni warsztat dotyczył kreowania przestrzeni szkolnej, przyjaznej dla  wszystkich uczniów. Otwarta i przyjazna przestrzeń szkolna stwarza szanse na  przełamywanie stereotypów i ukształtowanych, sztywnych ról, a daje pole do budowania relacji międzyludzkich, rozwijania kompetencji.

Zrealizowany cykl warsztatów był okazją do pognębienia wiedzy uczestników, ale  również przestrzenią wymiany swoich doświadczeń. Efekty naszej  pracy prezentujemy w  galerii zdjęć – link.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i odwiedzenia naszej szkoły. 

Szanowni Państwo Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

przekazuję informację przesłaną z Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie dotyczącą konferencji organizowanej jako podsumowanie międzynarodowego projektu „Edukacja to relacje.”, w którym m. in. nasza szkoła bierze udział.

Zachęcam gorąco do zapoznania się z poniższymi informacjami i do udziału w wydarzeniu.

Dyrektor Szkoły

edukacja to relacje - plakat

„Szanowni Państwo, 

W imieniu Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Biura Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin serdecznie zapraszam na międzynarodową konferencję Edukacja to relacje. Komunikacja. Kompetencje. Przestrzeń, z udziałem Pana Mariusza Banacha – Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin, która odbędzie się w dniach 3 – 4 marca 2023 r. w ARCHE HOTEL LUBLIN, ul. Zamojska 30.

Program konferencji obejmuje trzy obszary tematyczne komunikacja w szkole, kompetencje społeczne uczniów i przestrzeń szkolna. Podczas wydarzenia odbędą się panele dyskusyjne i warsztaty z udziałem cenionych ekspertów z Polski i Islandii. Wydarzenia konferencji będą tłumaczone symultanicznie na język polski i angielski.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów i psychologów. Do udziału zapraszamy także rodziców i uczniów, by w rozmowie o dzisiejszej szkole mogły wybrzmieć głosy wszystkich stron. Prosimy o przekazanie zaproszenia kadrze pedagogicznej oraz zainteresowanym rodzicom i uczniom Państwa szkół.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Islandii w Warszawie.

Program konferencji, lista prelegentów i rejestracja dostępne są na stronie https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/edukacja-to-relacje/konferencja/

Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja (link do formularza zgłoszeniowego znajduje się na w/w stronie w zakładce rejestracja).

Rejestracja na konferencję i warsztaty prowadzona jest do dnia 22.02.2023 r. lub do wyczerpania miejsc.

Konferencja realizowana jest w ramach projektu Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji, finansowanego z Funduszy EOG.

Z wyrazami szacunku,

        Iwona Nowakowska

        Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania

        ds. Projektów i Programów Edukacyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami video prezentującymi islandzki system szkolny. Materiały zostały przetłumaczone na język polski.

https://vimeo.com/419937104

https://vimeo.com/626465454

https://vimeo.com/626407828

https://vimeo.com/523746657

Tutaj prezentujemy także stronę stworzoną dla szkół, aby pomóc w komunikacji z rodzicami w różnych językach. Wszystkie dokumenty z napisem „Polska” otwierają się w języku polskim: https://2021.reykjavik.is/skilabod-fra-skola-0

Ponieważ za chwilę będziemy obchodzić Święta Bożego Narodzenia prezentujemy również, przesłaną nam przez zaprzyjaźnionych nauczycieli, zabawną prezentację o tradycjach bożonarodzeniowych na Islandii w języku polskim: https://www.canva.com/design/DAEOnMA-4U4/view

A tutaj podobna publikacja o innych świętach publicznych i tradycjach na Islandii: https://www.canva.com/design/DAEOoKEnb7I/view

Jeszcze raz zachęcamy do zapoznania się z powyższymi materiałami.

Zespół projektowy.

Po powrocie z Islandii, wybrani nauczyciele, pod kierunkiem trzech wyłonionych ekspertów z Polski, rozpoczęli pracę w grupach roboczych w celu wypracowania rekomendacji, na podstawie zdobytych doświadczeń i zaobserwowanych rozwiązań, w zakresie komunikowania się, rozwijania kompetencji społecznych uczniów i kreowania przestrzeni szkolnej dla lubelskich szkół, uczestniczących w projekcie.  W procesie opracowywania rekomendacji brali udział także rodzice i uczniowie szkół, którzy wypowiadali się w przedmiotowych obszarach poprzez anonimowe ankiety. Ponadto, ekspertów z Polski wspierają wiedzą i doświadczeniem eksperci z dwóch szkół islandzkich. 

Rekomendacje zostaną przedstawione na konferencji edukacyjnej kończącej projekt. Będą one też dostępne w formie cyfrowej na stronach szkół biorących udział w projekcie.

W chwili obecnej zachęcamy do zapoznania się z efektami pracy grupy zajmującej się określeniem potrzeb społeczności szkolnej i opracowywaniem rekomendacji w ramach kreowania przyjaznej przestrzeni szkolnej – link do prezentacji:  https://drive.google.com/file/d/1PUth04qkAUbWUXhGoIOY7Gy4E4kCAPyA/view?usp=share_link

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia i zapoznania się z informacjami zawartymi w prezentacjach i filmach, które w ramach projektu udostępniły nam szkoły i instytucje islandzkie – linki poniżej:

  1.  Prezentacje  i film Departamentu Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Reykjavik

    2.  Prezentacja szkoły Dalskóli   

    3.  Prezentacje szkoły Vesturbæjarskóli

    4. Prezentacja  i film Centrum Kreatywności i Technologii Edukacyjnych Mixtúra

Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.”

         Szanowni Państwo Rodzice,

Nauczyciele i Uczniowie,

z przyjemnością informujemy, że w trosce o jak najlepszy rozwój naszych obecnych i przyszłych uczniów nasza szkoła jako 1 z 5 szkół w Lublinie przystąpiła do międzynarodowego projektu „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji”. 

Projekt „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji” realizowany jest  w ramach Programu Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Projekt finansowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz z budżetu państwa (https://education.org.pl/). 

Wartość projektu ogółem: 118 910 EUR

edukacja to relacje

Projekt  „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji” realizowany jest w ramach Programu Edukacja i korzysta z dofinansowania o wartości ok. 101 000 EUR (85% grantu) otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami w obszarze edukacji. Więcej informacji: https://eeagrants.org/oraz https://www.frse.org.pl/

Mottem przewodnim projektu są dobre relacje w szkole, a zwłaszcza:

  • komunikowanie się w szkole,
  • rozwijanie kompetencji społecznych uczniów,
  • tworzenie przyjaznej przestrzeni szkolnej.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie wiedzy, kompetencji i doświadczenia kadry szkolnej w budowaniu przyjaznego środowiska w szkole i wzmacnianiu kompetencji społecznych uczniów.

Czytaj dalej