Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie 

działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia          22 kwietnia 2021 r zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  informuję, że od dnia 26.04.2021r. do dnia 30.04.2021r. zajęcia w klasach I – III Szkoły Podstawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie będą prowadzone  w trybie hybrydowym, zgodnie z obowiązującym planem lekcji,  według poniższego harmonogramu:

  • w dniach 26.04.2021r. – 28.04.2021r.
    • nauczanie stacjonarne (na terenie szkoły) – klasy: 1a, 1b, 1c, 1d, 3c, 3d, 3e
    • nauczanie zdalne – klasy: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3a, 3b 
  • w dniach 29.04.2021r. – 30.04.2021r.
    • nauczanie zdalne  – klasy: 1a, 1b, 1c, 1d, 3c, 3d, 3e
    • nauczanie stacjonarne (na terenie szkoły)- klasy: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3a, 3b 

W przypadku nauki zdalnej w dalszym ciągu wykorzystujemy aplikację Microsoft Teams.

Oddziały przedszkolne pracują bez zmian.

Stołówka szkolna wydaje obiady dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych, uczącym się w trybie stacjonarnym i przebywającym w świetlicy szkolnej zgodnie z harmonogramem.

Świetlica szkolna pracuje zgodnie z planem.  Przebywają w niej dzieci z klas I – III uczęszczający do szkoły w trybie stacjonarnym oraz dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu, gdyż są zaangażowani w walkę z pandemią koronowirusa.

      O dalszych działaniach będziemy informować Państwa na bieżąco poprzez stronę www szkoły oraz dziennik elektroniczny.

Dyrektor Szkoły
Elżbieta Pieczonka