Decyzja o powołaniu do życia Szkoły Podstawowej nr 43 zapadła w lipcu 1985 roku. Podjęto ją z myślą o rozwiązaniu problemów nauczania, które istniały na obszarze nowo powstałej dzielnicy Lublina – Czechowie. Szkoła zaczęła funkcjonować od 1 września 1985 roku, jednak w początkowym okresie trzykrotnie przechodziła reorganizację swej działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej.

W pierwszym roku szkolnym 1985/86 mieściła się przy ulicy Poturzyńskiej 1, w budynku pierwotnie przeznaczonym na żłobek, który zaadaptowano na potrzeby szkoły. Obiekt miał być oddany do użytku przed 20 sierpnia, ale przedłużające się prace wykończeniowe uniemożliwiły dotrzymanie terminu. Ostatecznie jednak na kilka dni przed rozpoczęciem nauki budynek został ukończony i można było do niego przenosić zgromadzone w Szkole Podstawowej nr 16 wyposażanie sal lekcyjnych i gabinetów. Prace porządkowe wykonywali nauczyciele oraz rodzice. 30 sierpnia 1985 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i zapobiegliwości dyrektora szkoły pana Włodzimierza Kaczanowskiego oraz całego grona pedagogicznego rozpoczęła pracę najmłodsza wtedy szkoła w Lublinie. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 1985/86 odbyła się na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 16. Naukę rozpoczęło 527 uczniów z klas I – III. Dnia 20 listopada 1985 roku odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Pasowania symbolicznym ołówkiem dokonali dyrektor Włodzimierz Kaczanowski oraz wicedyrektor Teresa Kudłacz. Uroczystość ta na stałe weszła do kalendarza imprez szkolnych.

W wakacje roku 1986, w przyszłej siedzibie Szkoły Podstawowej nr 43 przy ulicy Śliwińskiego 5, trwały jeszcze prace budowlane i wykończeniowe. W październiku 1986 przystąpiono do sprzątania sal, korytarzy oraz montażu mebli. W pracach tych brali udział żołnierze, nauczyciele, rodzice a nawet dzieci. 3 listopada 1986 roku nastąpiła przeprowadzka do nowego trzysegmentowego budynku znajdującego się między osiedlami J. Paderewskiego i K. Szymanowskiego. Dzień ten pozostanie jedną z ważniejszych dat w dziejach szkoły. Po roku i dwóch miesiącach pracy w warunkach zastępczych miała ona swój własny nowoczesny i przestronny budynek. Uroczyste przecięcie wstęgi otworzyło podwoje szkoły i rozpoczęło nowy rozdział w jej historii.

W roku szkolnym 1986/87 pasowano na uczniów pierwszoklasistów z 12 oddziałów. Zakończył się pionierski, trudny okres działalności. Szkoła mogła się wreszcie normalnie rozwijać. Z roku na rok przybywało uczniów, powiększało się grono nauczycieli. W roku szkolnym 1991/92 uczyło się blisko 2,5 tysiąca dzieci.
1 kwietnia 1987 roku rozpoczęła działalność stołówka szkolna. Bolączką placówki pozostawał jednak brak kompleksu sportowego. Zespół obiektów sportowych oddano do użytku dopiero w roku szkolnym 1991/92. Składa się on z dużej i małej sali gimnastycznej, szatni, magazynu sprzętu sportowego i pokoju dla nauczycieli WF. Doniosłym wydarzeniem w dziejach placówki był jubileusz 10-lecia, połączony z nadaniem szkole imienia Ignacego Jana Paderewskiego, a główne uroczystości odbyły się 9 października 1995 roku. Ważnym punktem ceremonii było również odsłonięcie i poświęcenie przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego Bolesława Pylaka tablicy upamiętniającej te doniosłe wydarzenia. Od tej pory szkoła miała już swój sztandar ufundowany przez Radę Rodziców.

W wyniku przeprowadzonej w Polsce reformy systemu oświaty od 1999 roku placówka stała się sześcioletnią szkołą podstawową. W roku 2005 szkoła świętowała swoje 20 urodziny, które stały się okazja do wspomnień i bilansu osiągnięć. 10 listopada 2005 roku odbyła się uroczysta akademia. Został też wydany okolicznościowy folder prezentujący sukcesy szkoły.

W ciągu wielu lat działalności szkoły zostały wypracowane bogate tradycje i obrzędy, które na stałe weszły do ceremoniału oraz kalendarza uroczystości szkoły. Ma ona na swoim koncie ogromny dorobek i wiele sukcesów. Wysoki poziom kształcenia i bogata oferta edukacyjna sprawiają, że liczba uczniów nie spada poniżej tysiąca. Młodzież uczy się pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.

Od 1 września 2007 roku funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Elżbieta Pieczonka a obowiązki wicedyrektora sprawują: mgr Dorota Drożdżowska – Rejmak, mgr inż. Małgorzata Oleszek i mgr Maria Zygan.

W roku 2006 rozpoczęła się zakrojona na szeroka skalę termomodernizacja szkoły. Budynek został odnowiony wewnątrz jak i na zewnątrz, wymieniono okna i całą instalację grzewczą w szkole. Całość prac zakończono w listopadzie 2007 roku, a podczas Święta Szkoły odsłonięto pamiątkową tablicę. W dniu 6 listopada 2009 roku szkoła świętowała 25 lat swojego istnienia. Ta wyjątkowa rocznica stała się okazją do spotkania dla wielu zaproszonych gości, wśród których znalazło się szerokie grono emerytowanych nauczycieli – z dyr. W. Kaczanowskim na czele – oraz do wspomnień minionych lat,osiągniętych sukcesów i przywołania wspólnie przepracowanych lat.

Przez cały czas Dyrekcja Szkoły dba o sumienną, systematyczną realizację podstawowych zadań szkoły oraz jest otwarta na potrzeby i inicjatywy uczniów. Podejmuje wielostronne działania na rzecz ciągłej poprawy warunków pracy i nauki. Dokłada wszelkich starań, by wzbogacić bazę dydaktyczną szkoły o nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe. Integruje grono pedagogiczne, nadzorując w sposób kompetentny i życzliwy jego pracę. Wspiera wszelkie innowacje pedagogiczne i stwarza warunki sprzyjające rozwojowi zawodowemu nauczycieli. Zachęca do szerokiego udziału w konkursach i różnorodnych akcjach. Potwierdzeniem odnoszonych sukcesów są puchary i dyplomy  Prezydenta Miasta Lublin przyznawane za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.