Rada Rodziców

Szanowni Państwo Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że na zebraniu Rady Rodziców w dniu 27.09.2022r. zostały ustalone kwoty sugerowanych składek na rzecz:

  1. Rady Rodziców – w wysokości 50 zł – nr konta: 35 1020 3150 0000 3002 0117 2865
  2. Fundusz Świetlicowy – w wysokości 50 zł – nr konta: 42 1020 3150 0000 3702 0117 2881

Gorąco prosimy o wpłaty. 🙂

Klasa, która uzyska 100% wpłat – GWARANTOWANA   NAGRODA!!!

Przewodnicząca Rady Rodziców

Ewa Baran

W dniu 27.09.2022 r. odbyły się wybory do Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023. W wyniku głosowania wyłoniono prezydium w składzie:

  • p. Ewa Baran – przewodnicząca 
  • p. Kinga Kuśmirska – wiceprzewodnicząca 
  • p. Katarzyna Wiatrowska – Pycka – skarbnik; kontakt e-mail: k-pycka@wp.pl
  • p.  Agnieszka Paszczyk – sekretarz
  • p. Jowita Korcz – Hejno – członek

Do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców zostały powołane osoby:

  • p. Danuta Kąkol – przewodnicząca
  • p. Agnieszka Kasińska – wiceprzewodnicząca

Uprzejmie informujemy, że po przeprowadzonej analizie i weryfikacji wpłat składek na konto Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022, okazało się, że tylko klasy 1A i 6A dokonały wpłat w 100%. 

Serdecznie DZIĘKUJEMY i GRATULUJEMY  NAGRÓD!

dyplom 6aRada Rodziców

dyplom 1a