W dniu 27.09.2022 r. odbyły się wybory do Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023. W wyniku głosowania wyłoniono prezydium w składzie:

  • p. Ewa Baran – przewodnicząca 
  • p. Kinga Kuśmirska – wiceprzewodnicząca 
  • p. Katarzyna Wiatrowska – Pycka – skarbnik; kontakt e-mail: k-pycka@wp.pl
  • p.  Agnieszka Paszczyk – sekretarz
  • p. Jowita Korcz – Hejno – członek

Do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców zostały powołane osoby:

  • p. Danuta Kąkol – przewodnicząca
  • p. Agnieszka Kasińska – wiceprzewodnicząca