W ramach realizacji międzynarodowego projektu „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina
i Reykjavíku na rzecz edukacji” czteroosobowa delegacja z naszej szkoły w dniach 29.05 – 3.06. 2022 r. uczestniczyła w wizycie studyjnej na Islandii.

Naszą wizytę rozpoczęliśmy od spotkania z islandzkimi partnerami projektu w Departamencie Edukacji i Młodzieży w Urzędzie Miasta Reykjavik. Tam zapoznaliśmy się z polityką edukacyjną Reykjaviku opracowaną na lata 2020 – 2030. Jest ona efektem wieloletnich badań, obserwacji
oraz doświadczeń podejmowanych przez różne instytucje uniwersyteckie, samorządowe
i edukacyjne w celu sprecyzowania głównych celów edukacji, wskazania umiejętności społecznych, znajomości i rozumienia społecznego oraz środowiskowego, kreowania twórczego myślenia, a także rozwijania talentów, promowania zdrowego trybu życia i dobrego samopoczucia wśród uczniów.
Kolejne dni upływały nam na spotkaniach z dyrektorami, nauczycielami i uczniami szkół w ich placówkach w Reykjaviku. Zachwyciły nas zarówno rozwiązania edukacyjne, społeczne jak i przestrzeń wykreowana w szkołach. Wróciliśmy pełni inspiracji i gotowych pomysłów na pozytywne zmiany
w naszym otoczeniu. Przed nami kolejne miesiące wytężonej pracy podczas spotkań polskich grup roboczych i ekspertów w celu opracowania modelu idealnej szkoły dla naszych uczniów.

Zapoznanie z systemem oświaty w Reykjaviku

Zapoznanie z systemem oświaty w Reykjaviku

Zapoznanie z systemem oświaty w Reykjaviku

Delegacja naszej szkoły podczas spotkania w Departamencie Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Reykjavik

Delegacja naszej szkoły podczas spotkania w Departamencie Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Reykjavik

Pracownia krawiecka w Centrum Wymiany Innowacji MIXTURA

Pracownia krawiecka w Centrum Wymiany Innowacji MIXTURA

 

Biblioteka w szkole Diaskoli

Biblioteka w szkole Diaskoli

Wnętrze szkoły Diaskoli

Wnętrze szkoły Diaskoli

Pracownia stolarska w szkole Diaskoli

Pracownia stolarska w szkole Diaskoli

Pracownia krawiecka w szkole Diaskoli

Pracownia krawiecka w szkole Diaskoli

Wesołe grafiki na korytarzu szkoły Vesterbaerjskoli

Wesołe grafiki na korytarzu szkoły Vesterbaerjskoli

Pracownia muzyczna szkoły Vesterbaerjskoli

Pracownia muzyczna szkoły Vesterbaerjskoli