W ramach projektu „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji „zrealizowaliśmy szkolenia i warsztaty uzupełniające wiedzę i umiejętności dla  nauczycieli SP 43 z następujących obszarów tematycznych:

  1. Współpraca pomiędzy szkołą – uczniem i rodzicem – prowadził p. Jacek Jagiełło.
  2. Rozpoznawanie potrzeb osobistych uczniów oraz rozwijanie ich kompetencji społecznych – prowadziła p. dr Krystyna Budzianowska.
  3. Kreowanie przestrzeni w szkole otwartej i przyjaznej dla wszystkich uczniów – prowadziła p. Alina Januszczyk.

W szkoleniach wzięło udział trzydziestu czterech nauczycieli z naszej szkoły. Uczestnicy podkreślili wysoki poziom merytoryczny warsztatów. Nauczyciele mieli okazję zapoznać się  z  założeniami efektywnej współpracy pomiędzy szkołą – uczniem i rodzicem. Dom, jak i  szkoła oddziałują na ucznia wychowawczo, aby efekty pracy były zadowalające i wymiernie wysokie, oba środowiska muszą ze sobą ściśle współpracować.

Kolejny warsztat poświęcony był rozwijaniu kompetencji społecznych i osobistych uczniów. Uczestnicy zostali zapoznani z założeniami teoretycznymi oraz poznali narzędzia jakie mogą wykorzystać do pracy z uczniem.

Trzeci, ostatni warsztat dotyczył kreowania przestrzeni szkolnej, przyjaznej dla  wszystkich uczniów. Otwarta i przyjazna przestrzeń szkolna stwarza szanse na  przełamywanie stereotypów i ukształtowanych, sztywnych ról, a daje pole do budowania relacji międzyludzkich, rozwijania kompetencji.

Zrealizowany cykl warsztatów był okazją do pognębienia wiedzy uczestników, ale  również przestrzenią wymiany swoich doświadczeń. Efekty naszej  pracy prezentujemy w  galerii zdjęć – link.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i odwiedzenia naszej szkoły.