Szanowni Państwo Rodzice

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12 maja 2023 rrozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 w naszej szkole. 

Rekrutacja odbywa się poprzez dostarczenie wypełnionego wniosku do sekretariatu szkoły w wersji papierowej.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w godz. 8:00 – 15:00. Zapraszamy!

Pozostałe dokumenty wewnątrzszkolne, do uzupełnienia:

Dyrektor Szkoły
Elżbieta Pieczonka