Szanowni Państwo Rodzice

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 121/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022r., w dniach od 27 lutego 2023 r. godz. 8:00 do 10 marca 2023r. godz. 15:00 odbywać się będzie rekrutacja kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja odbywać się będzie:

  •  z zastosowaniem systemu elektronicznego poprzez rejestrację kandydatów na stronie  https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/, gdzie osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i przesłać drogą elektroniczną do szkoły z oddziałami przedszkolnymi, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej (niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców/opiekunów prawnych)
  • poprzez dostarczenie wypełnionych wniosków (wraz z załącznikami) do sekretariatu szkoły w wersji papierowej.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w godz. 8:00 – 15:00. Zapraszamy!

Wymagane dokumenty:

Wniosek_kandydata_do_przedszkola/oddzialu_przedszkolnego_2023

Zalacznik_nr_1__Oświadczenie_o_wielodzietności_rodziny_kandydata

Zalacznik_nr_2_Oświadczenie_osoby_samotnie_wychowujacej_dziecko_oraz_niewychowywaniu_

żadnego_dziecka_wspólnie_z_jego_rodzicem

Zalacznik_nr_3_Oświadczenie_obojga_rodziców_lub_rodzica_samotnie_wych._dziecko_

o_pozostaw._w_zatrudn.,_prow._dział._gospod._lub_gospod._rolnego,_pobieraniu_nauki

Zalacznik_nr_4_Oświadczenie_obojga_rodziców_o_zamieszkaniu_w_Lublinie_i_złożeniu_

rocznego_zeznania_podatkowego_PIT_w_I_lub_III_US

Zalacznik_nr_5_Oświadczenie_rodzica_lub_rodzica_samotnie._wych._dziecko_o_zamieszk._w_Lublinie_

i_złożeniu_rocznego_zeznania_podatkowego_PIT_w_I_lub_III_US

Instrukcja_wypełniania_wniosku w wersji elektronicznej

Więcej informacji dotyczących poszczególnych etapów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdą Państwo na stronie https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/od-27-lutego-rozpocznie-sie-rekrutacja-przedszkolakow,739,1082,1.html i w panelu rekrutacyjnym https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/RecruitmentRules

Dyrektor Szkoły 

Elżbieta Pieczonka