Szanowni Państwo Rodzice

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 95/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16.01.2023 r. od dnia 27 lutego 2023 rrozpoczyna się rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024, kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły

Rekrutacja odbywać się będzie: 

  • z zastosowaniem systemu elektronicznego poprzez rejestrację kandydatów na stronie  https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/, gdzie osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami i przesłać drogą elektroniczną do szkoły podstawowej, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej – (niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców/opiekunów prawnych)
  • poprzez dostarczenie wypełnionych wniosków (wraz z załącznikami) do sekretariatu szkoły w wersji papierowej.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w godz. 8:00 – 15:00. Zapraszamy!

Pozostałe dokumenty wewnątrzszkolne, do uzupełnienia:

Więcej informacji dotyczących poszczególnych etapów rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej znajdą Państwo na stronach:

  • Panelu rekrutacji elektronicznej

https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/RecruitmentRules

  • Zasady zgłoszeń i rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024
 
Dyrektor Szkoły
Elżbieta Pieczonka