Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 110/2021 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 października 2021 roku w sprawie zmiany w treści  Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022  oraz zmianami w  Terminarzu eliminacji I etap konkursów przedmiotowych (szkolny), odbędzie się w na terenie szkoły zgodnie z poniższym harmonogramem.

Nowe Terminy konkursów:

  • polonistyczny – 30.11.2021r (wtorek)
  • matematyczny – 01.12.2021r (środa)
  • historyczny – 02.12.2021r (czwartek)
  • fizyczny –  03.12.2021r (piątek)
  • j. hiszpańskiego – 06.12.2021r (poniedziałek)
  • j. angielskiego – 08.12.2021r (środa)
  • geograficzny – 09.12.2021r (czwartek)
  • biologiczny – 10.12.2021r (piątek)
  • chemiczny – 14.12.2021 r (wtorek)

Etap szkolny konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczyna się o godz.9:00. Czas trwania konkursu – 60 minut. Uczniowie biorący udział w konkursie spotykają się przed wejściem do stołówki szkolnej o godz. 8:45 a po zakończonym konkursie wracają na lekcję. Uczniowie powinni mieć ze sobą własne przybory piszące (długopis z czarnym lub niebieskim tuszem) a na konkurs matematyczny przybory geometryczne.

Niedopuszczalne jest używanie korektorów i długopisów ścieralnych.

Wyniki poszczególnych konkursów zostaną podane do wiadomości zainteresowanych uczniów i ich rodziców dzień po konkursie, osobiście lub drogą elektroniczną, przez nauczycieli uczących.

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Pieczonka