Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 124/2021 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w treści  Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022  oraz zmianami w  Terminarzu eliminacji I etapu konkursów przedmiotowych (szkolnym), odbędą się one, na terenie szkoły, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Terminy konkursów:

  • matematyczny – 01.12.2021r (środa)
  • historyczny – 02.12.2021r (czwartek)
  • fizyczny –  03.12.2021r (piątek)
  • j. hiszpańskiego – 06.12.2021r (poniedziałek)
  • chemiczny – 07.12.2021 r (wtorek)
  • j. angielskiego – 08.12.2021r (środa)
  • geograficzny – 09.12.2021r (czwartek)
  • biologiczny – 10.12.2021r (piątek)
  • polonistyczny – 14.12.2021r (wtorek)

Etap szkolny konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczyna się o godz.9:00. Czas trwania konkursu – 60 minut. Uczniowie biorący udział w konkursie spotykają się przed wejściem do stołówki szkolnej o godz. 8:45 a po zakończonym konkursie wracają na lekcję. Uczniowie powinni mieć ze sobą własne przybory piszące (długopis z czarnym lub niebieskim tuszem) a na konkurs matematyczny przybory geometryczne.

Niedopuszczalne jest używanie korektorów i długopisów ścieralnych.

Wyniki poszczególnych konkursów zostaną podane do wiadomości zainteresowanych uczniów i ich rodziców dzień po konkursie,  osobiście lub drogą elektroniczną, przez nauczycieli uczących. Informacje na temat osób, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu zostaną również umieszczone na stronie szkoły.

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Pieczonka