W dniu 21.09.2021 r. odbyły się wybory do Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022. W wyniku głosowania wyłoniono prezydium w składzie:

  • p. Ewa Baran – przewodnicząca 
  • p. Kinga Kuśmirska – wiceprzewodnicząca 
  • p. Sławomir Głaz – skarbnik; kontakt e-mail: slawomir.glaz@wp.pl
  • p. Katarzyna Wiatrowska – Pycka – sekretarz
  • p. Jowita Korcz – Hejno – członek

Do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców zostały powołane osoby:

  • p. Aneta Zienkiewicz – przewodnicząca
  • p. Emilia Błaszczak – wiceprzewodnicząca

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji charytatywnej pod hasłem

 „PODZIEL SIĘ ZESZYTEM”

na rzecz Stowarzyszenia im. Karoli Majewskiej „Życie z chorobą nie musi być smutne”.

W ramach akcji prowadzona jest zbiórka ZESZYTÓW i BLOKÓW  RYSUNKOWYCH, które trafią do podopiecznych Stowarzyszenia.

Dary prosimy przekazywać wychowawcom klas do końca września bieżącego roku.

Po tym terminie wolontariusze przeliczą zebrane przez was artykuły i wyłonią, na każdym poziomie,

KLASĘ  Z  NAJWIĘKSZYM  SERCEM.

Liczymy na Was

Wolontariat Szkolny

Szanowni Państwo Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że na zebraniu Rady Rodziców w dniu 21.09.2021r. zostały ustalone kwoty sugerowanych składek na rzecz:

  1. Rady Rodziców – w wysokości 40 zł – nr konta: 35 1020 3150 0000 3002 0117 2865
  2. Fundusz Świetlicowy – w wysokości 40 zł – nr konta: 42 1020 3150 0000 3702 0117 2881

Gorąco prosimy o wpłaty. 🙂

Klasa, która uzyska 100% wpłat – GWARANTOWANA   NAGRODA!!!

Przewodnicząca Rady Rodziców

Ewa Baran

Dnia 17.09.2021 roku w sali widowiskowej odbyło się spotkanie z ratownikami medycznymi: panem Adamem Gorgolem oraz panią Klaudią Lulek z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy medycznej. Spotkanie zorganizowane było dla uczniów uczęszczających do świetlicy przez nauczycieli świetlicy szkolnej panie: Ewę Rosuljaš i Annę Gąsior. Celem spotkania było: rozwijanie umiejętności wezwania pomocy w razie potrzeby, poznanie sposobów postępowania w przypadku zranienia lub urazu, obserwowanie w jaki sposób wykonuje się sztuczne oddychanie oraz jak wyglądają oddechy ratownicze, zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi, zapoznanie z pracą ratownika medycznego, jak zachować bezpieczeństwo w razie udzielania pomocy. Jednym z najciekawszych dla dzieci były praktyczne ćwiczenia na fantomie. Dzieci ćwiczyły sposoby zachowania się w sytuacji, gdy ktoś w ich obecności potrzebuje pomocy, jak należy sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej oraz w jaki sposób wzywać pomoc. Dzieci bardzo chętnie wzięły udział w zajęciach przeprowadzonych przez ratowników medycznych i poznały ich pracę. Dzięki takiej lekcji dzieci nauczyły się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości mogą przyczynić się do uratowania komuś życia.   Czytaj dalej

Informuję, że uczniowie klas II Szkoły Podstawowej w miesiącach wrzesień – listopad 2021 roku będą objęci programem „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza.” Więcej informacji – pielęgniarka szkolna. 

Program profilaktyczno – edukacyjny finansowany jest ze środków budżetu Miasta Lublin.

NZOZ PROMED s.c.

Pielęgniarka szkolna

 

Szanowni Państwo Rodzice, informuję, że na stronie edu.lublin.eu/porady dla rodziców (https://lublin.eu/edu/projekt/porady-dla-rodzicow/) oraz edu.lublin.eu/instrukcje/dziennik (https://lublin.eu/edu/projekt/materialy-szkoleniowe/porady-system-oswiatowy/) znajduje się instrukcja scalania kont dzieci w dzienniku Uonet+ do konta rodzica. 

W razie problemów, proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Pieczonka

W dniu 27 sierpnia 2021 roku weszło w życie Zarządzenie nr 94/8/2021 Prezydenta Miasta Lublin w sprawie określenia Zasad organizacji dowożenia uczniów uprawnionych ustawowo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z domu do publicznych szkół, ośrodków oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i z powrotem do domów, na terenie Gminy Lublin. W związku z powyższym Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie prosi o zapoznanie się z Zarządzeniem, którego załącznik stanowią Zasady organizacji dowożenia oraz  poinformowanie rodziców.

Poniżej przesyłam link do Zarządzenia, którego załącznik stanowią Zasady organizacji dowożenia:

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2021/zarzadzenie-nr-9482021-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-27-sierpnia-2021-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-organizacji-dowozenia-uczniow-uprawnionych-ustawowo-do-bezplatnego-transportu-i-opieki-w-czasie-przewozu-z-domu-do-publicznych-szkol-osrodkow-,1775,28046,2.html

Pozdrawiam,

Anna Hapen-Mrozińska
Inspektor ds. Zezwoleń i Koordynacji

 

Szanowni Państwo,

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy

Szkoły Podstawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego

w Lublinie

            „Nauka to podróż, która trwa przez całe życie. Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań, na które warto poznać odpowiedzi”.

             Po wakacyjnej przerwie stajemy u progu nowego roku szkolnego, pełni zapału, sił, nadziei, ale i z pewnością pytań o to, jaki będzie ten rok. Pytanie to, a może nawet obawa, towarzyszy z pewnością najmłodszym uczniom naszej szkoły, którzy właśnie rozpoczynają swoją przygodę z edukacją. Kochani Pierwszoklasiści, witam Was serdecznie w naszej szkole i życzę Wam, aby była to fascynująca przygoda, abyście szybko poczuli się tutaj dobrze i bezpiecznie, a starsi koledzy otoczyli Was przyjaźnią i opieką.

             Będzie to szczególny rok dla najstarszych uczniów – ósmoklasistów, którzy kończą pomału pewien etap swojego życia i czeka ich pierwszy egzamin. Drodzy Ósmoklasiści, przed Wami rok wytężonej pracy wielu zadań i obowiązków, ale i z pewnością możliwości odnoszenia sukcesów i pokonywania trudności. Jaki będzie ten rok, w największej mierze zależy od Was, od Waszych postaw i motywacji do pracy.

             Życzę wszystkim Uczniom, aby czas spędzany w szkole był radosny, bezpieczny, ale i pracowity, bo wtedy osiągniecie wiele sukcesów.

            Drodzy Rodzice, na początku tego roku życzę Wam dużo cierpliwości i spokoju oraz wielu powodów do zadowolenia. Jak zawsze liczę na owocną współpracę. To od nas – Nauczycieli i Rodziców – zależy w dużej mierze bezpieczeństwo naszych dzieci.

             Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Szkoły, życzę Wam siły i wytrwałości w podejmowanych działaniach, satysfakcji z wykonywanej pracy i zadowolenia z jej efektów.

                                                                                                          Elżbieta Pieczonka

                                                                                                                      Dyrektor Szkoły

Szanowni Państwo Rodzice i Uczniowie

Uprzejmie informuję, że w związku z warunkami pogodowymi, uczniowie klas 1 – 4 spotykają się z wychowawcami w holu szkoły,  (klasy 1- 3 – przy wejściu bocznym – segment I, klasy 4- te – hol przy wejściu głównym) . 

Rodzice/opiekunowie uczniów,  mogą wejść na teren szkoły i czekają przed salą lekcyjną ( klasy 1 – 3) lub w strefie dla rodzica (klasy 4 – 8).

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Pieczonka