Jednym z najważniejszych założeń Programu „Radosna Szkoła” było powstanie szkolnego placu zabaw, by stworzyć uczniom klas O – III, w szczególności uczniom pięcioletnim, sześcioletnim i siedmioletnim, bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki (porównywalnych z warunkami edukacji przedszkolnej) oraz umożliwienie organizowania w sposób nowoczesny zajęć szkolnych i zajęć opieki świetlicowej.

            Szkolny plac zabaw ma umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.

            Szkolny plac zabaw jest przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych a korzystanie z niego jest zgodne z Regulaminem umieszczonym na placu i w poniższym załączniku.

Regulamin placu zabaw           

 

            Szkolnego plac zabaw znajduje się w sąsiedztwie boiska „Orlik” i wielofunkcyjnego boiska z bandami do hokeja, które również wykorzystywane są do prowadzenia zabaw i gier ruchowych.

            Wielofunkcyjne boisko z bandami do hokeja powstało w ramach Projektu Obywatelskiego i jest dostępne dla wszystkich chętnych zgodnie z harmonogramem i Regulaminem korzystania.

Zestaw książek pomocniczych dla oddziałów przedszkolnych, na rok szkolny 2017/2018 do zakupienia przez rodziców:

 1. Pakiet edukacyjny „Trampolina. Zanim zostaniesz uczniem.”  Autorzy: Danuta Piotrowska, Aneta Głuszniewska, Elżbieta Grzeszczak i Dorota Stryjewska;  Wydawnictwo PWN.
  • Skład pakietu:
   • Karty pracy (cz.1, cz.2, cz.3, cz.4, cz.5)
   • Wyprawka
   • Emocje
 2. Pakiet z języka angielskiego „Bugs Team Starter – karty pracy”. Autorzy: Carol Read, Ana Soberon, Anna Parr – Modrzejewska; Wydawnictwo Macmillan Education.
 3. Religia informacje na temat podręcznika będą podane we wrześniu przez katechetów.

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacji sekretariat szkoły będzie czynny w godz. 800 – 1500. Interesanci przyjmowani są w godz. 800 – 1400.

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Pieczonka