logo rekrutacja

SZANOWNI  PAŃSTWO  RODZICE!  

Jesteśmy gotowi na przyjęcie Państwa dziecka do klasy I! – więcej informacji TUTAJ!

HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

Od 27.03.2017r. do 07.04.2017r. zapraszamy do rejestracji w systemie i dostarczanie wypełnionych wniosków  zgłoszeniowych do sekretariatu szkoły, dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz kontynuujących naukę w szkole (dzieci, które uczęszczały w naszej szkole do oddziału przedszkolnego).

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do klasy I:

Wniosek zgłoszeniowy do klasy I,  Bilans dziecka sześcioletniego

Dokumenty wewnętrzne szkoły:    Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, 

Karta zgłoszenia ucznia na posiłki w stołówce szkolnej,   Deklaracja woli – nauka religii

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – nowe obwody szkół podstawowych na okres od 1 .09.2017r do 31.08.2019r.

Regulamin przyjmowania uczniów do klas I Szkoły Podstawowej nr 43 w Lublinie

W poniedziałek 20 marca uczniowie klas pierwszych udali się do teatru na baśń muzyczną w wykonaniu aktorów Teatru Dzieci i Młodzieży „Duduś” z Łodzi.

Czytaj dalej

14 marca 2017 roku w sali widowiskowej odbyły się eliminacje do Wiosennego Konkursu Wokalnego. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowało 12 uczestników z klas I – III. Jury wybrało trzy najlepsze osoby spośród występujących, które będą reprezentowały naszą szkołę w Międzyszkolnym Wiosennym Konkursie Wokalnym 23 marca 2017 roku. Do Wiosennego Konkursu Wokalnego zakwalifikowały się:

  1. Emilia Dacka – klasa 2a
  2. Patrycja Głaczkowska – klasa 2f
  3. Agata Jóźwik – klasa 2 i

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego ” Moja Irlandia”.

I  miejsce – Kacper Zając – Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie

II  miejsce –  Aleksandra Sikora – Szkoła Podstawowa nr 32 z oddz. integracyjnymi w Lublinie

III miejsce – Maja Piskorowska –  Międzynarodowa Szkoła Podstawowa  „Paderewski” w Lublinie

wyróżnienia:

– Antoni Romaniuk – Szkoła Podstawowa nr 32 z oddz. integracyjnymi w Lublinie

– Jacek Cywiński – Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie

– Ewa Kozioł – Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie

             Zwycięzcom gratulujemy!!!  Wszystkich uczniów, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie zapraszamy wraz z opiekunami na uroczystość wręczenia nagród, dyplomów i podziękowań oraz wspólne świętowanie Dnia Świętego Patryka dnia 17 marca 2017 r. o godz. 850 –  sala widowiskowa w budynku Szkoły Podstawowej nr 43 w Lublinie.

Organizatorzy konkursu