Uprzejmie informuję, że po odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty można zgłaszać się do sekretariatu szkoły od dnia 8 lipca 2022 r. w godz. 7:30 – 14:00.

Dyrektor szkoły