Szanowni Państwo Rodzice, Kochani Uczniowie!

Uprzejmie informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 dnia 10 listopada 2021 r. (środa) obchodzimy Święto Szkoły.

W tym dniu nie będzie zajęć dydaktycznych. Uczniowie klas I – VIII spotkają się z wychowawcami, według poniższego harmonogramu, w ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Podczas spotkań z uczniami nauczyciele przybliżą uczniom postać naszego Patrona – Ignacego Jana Paderewskiego oraz zwrócą uwagę na historię Polski, wspominając osoby zasłużone dla naszej ojczyzny, bezimiennych bohaterów oraz miejsca w regionie związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi. Staramy się, przy każdej okazji, uwrażliwiać naszych uczniów na potrzebę kultywowania tradycji obchodów Święta Odzyskania Niepodległości i pamięci o osobach zasłużonych. 

Uczniowie klas I-III przychodzą do szkoły zgodnie z godzinami wyznaczonymi w planie lekcji i mają 3 godziny lekcyjne zajęć z wychowawcą w swoich klasopracowniach.

Uczniowie klas IV – VIII – przychodzą w tym dniu do szkoły na godz. 8:00 i mają zajęcia z wychowawcami i wyznaczonymi nauczycielami w przypisanych salach lekcyjnych do godz. 9:45.

O godz. 10:00 w sali widowiskowej odbędzie się uroczysty apel z okazji Święta Szkoły, na który zapraszamy trzyosobowe delegacje klas IV – VIII wraz z wychowawcami i wyznaczonymi do opieki nauczycielami.

Oddziały przedszkolne pracują w tym dniu bez zmian.

Stołówka, biblioteka i świetlica szkolna pracują zgodnie z obowiązującym harmonogramem (bez zmian).

Dyrektor Szkoły 

Elżbieta Pieczonka