9 listopada 2021 r. był dniem wielkich emocji. Tego dnia w naszej szkole odbył się Ślubowanie klas pierwszych. Wydarzenie to zawsze ma uroczysty charakter. Najmłodsi uczniowie starannie przygotowali się do tej uroczystości. Odświętnie ubrani i bardzo przejęci przedstawili krótki program artystyczny na sali widowiskowej. Następnie złożyli ślubowanie, które zostało przyjęte przez panią dyrektor Elżbietę Pieczonkę. Na koniec pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej nr 43 w Lublinie przez panią dyrektor Elżbietę Pieczonkę oraz panie wicedyrektorki Ewę Juszczewską i Małgorzatę Rodzik. Ze względu na obostrzenia podyktowane sytuacją epidemiologiczną uroczystość odbyła się bez udziału gości. Na zakończenie tego emocjonującego dnia uczniowie klas pierwszych otrzymali upominki od rodziców.

Galeria zdjęć