W roku szkolnym 2021/2022 dzieci z klas III ze świetlicy nr 3 razem z panią Elżbietą Wentlandt przystąpiły do udziału w ogólnopolskich projektach edukacyjnych:

„EUROPA I JA” celem było przybliżenie wiedzy na temat krajów (u nas Czechy) znajdujących się w Europie; wykonaliśmy 9 zadań;

„EMOCJE” głównym założeniem projektu było pokazanie uczniom, że emocje i ich wyrażanie, nauka języka emocji jest bardzo ważne, gdyż nie tylko pozwala nam zrozumieć samych siebie lecz również drugą osobę; zrealizowaliśmy 5 modułów: „KREATYWNOŚĆ”- DZIEŃ KROPKI, „WYOBRAŹNIA”, „MOC SŁÓW”, „RÓWNOŚĆ – DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETY”, „OSWAJANIE STRACHU”;

„Zdrowo jem więcej wiem” celem tego projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów szkodliwych dla zdrowia;

„Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” głównym celem projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa; zrealizowaliśmy 4 moduły: „Czytamy razem z Małym Misiem”, „Kodujemy razem z Małym Misiem”, „Misiowe recepty na pozytywne myślenie”, „Misiowe zajęcia pod chmurką”.

Dzięki realizacji projektów w grupie świetlicowej udało się uatrakcyjnić zajęcia, wzbogacić wiedzę uczniów oraz rozbudzić ciekawość poznawczą.

Dyplom i certyfikat dla uczestników

Dyplom i certyfikat dla uczestników

Certyfikat wzorowej placówki

Certyfikat wzorowej placówki