W dniu 07 kwietnia 2017r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przekazali koce, kołdry oraz karmę dla psów i kotów przebywających pod opieką Stowarzyszenia „Lubelski Animals”.

Celem stowarzyszenia jest:
– działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania
– kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
– kształtowanie wśród społeczeństwa idei umiłowania i wiedzy przyrody, ochrony środowiska a zwłaszcza świata zwierząt.

      Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Lubelski Animals” powstało w 2000 roku i jest organizacją opierająca się na społecznej działalności swoich członków. Jako organizacja pożytku publicznego została stworzona w celu niesienia pomocy chorym, maltretowanym i bezdomnym zwierzętom.

„Lubelski Animals” to przede wszystkim ludzie. Ludzie z pasją, kochający bezwzględnie zwierzęta, chcący zarażać innych miłością do psów, kotów, wszystkich zwierząt bez względu na rasę, wygląd, umaszczenie..itd.

Pasję do zwierząt realizują poprzez szereg ludzkich odruchów. Chore – leczą, głodne – nakarmią, bezdomnym – szukają domu. Ale również edukują już od najmłodszych lat ,by decyzja związana z posiadaniem zwierzęcia domowego była w pełni odpowiedzialna i świadoma.

Niestety największą bolączką hamującą działania Stowarzyszenia są pieniądze. „Lubelski Animals” pozyskuje fundusze z różnych źródeł tj.:

  • stałe darowizny – regularnie wpłacane na konto Stowarzyszenia,
  • kwesty uliczne,
  • organizacja eventów połączonych ze zbiórką pieniędzy karmy, ręczników, koców, misek itp.Cieszymy się, że mogliśmy pomóc!!!


.