BARDZO DZIĘKUJEMY ZA DARY!!!

       W dniu 24 lutego 2017r. Samorząd Uczniowski w imieniu społeczności uczniowskiej naszej szkoły przekazał ok. 100 kg karmy dla kotów i psów pozostających pod opieką Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lublinie. Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia schroniska, zobaczenia w jakich warunkach żyją podopieczni oraz porozmawiania z pracownikiem opiekującym się zwierzętami egzotycznymi. 

    Uczniowie dowiedzieli się, że obecnie w schronisku przebywa ok. 300 psów, 200 kotów oraz ok. 50 zwierząt egzotycznych tj. pająki, węże, skorpiony, żółwie itp.  Są to zwierzęta porzucone, uciekinierzy z prywatnych hodowli oraz takie, których wymagania przerosły możliwości poprzednich opiekunów.
Bywają też kupowane pod wpływem impulsu przez ludzi nieposiadających żadnego przygotowania
merytorycznego. Takie zwierzęta trafiają do lubelskiego schroniska.

Wszystkich którzy chcą i mogą pomóc prosimy o koce lub ręczniki, z których można zrobić posłania albo którymi można przykrywać chore psy i koty. 

Jeśli posiadacie niepotrzebne kocyki lub ręczniki,

które możecie przekazać schronisku,

to bardzo o nie prosimy!!!

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej schroniska

www.schronisko-zwierzaki.lublin.pl