Rok szkolny 2021/2022 – termin realizacji do 22.12.2021r.

Lp. Nauczyciel prowadzący Przedmiot / Klasa Termin Sala
1. K. Bondyra j. polski – kl. 4a

czwartek 1330 – 1415

213
2. A. Ładak j. polski – kl. 4b

wtorek  800 – 845

112
3. B. Kołodziej j. polski – kl. 4d

piątek  800 – 845

201
4. A. Ładak j. polski – kl. 4e

wtorek  1420– 1505

112
5. A. Kotyra matematyka – kl. 4a

wtorek  1420– 1505

113
6. A. Kotyra matematyka – kl. 4b

wtorek  1330– 1415

113
7. K. Koźmala matematyka – kl. 4c i 4e

poniedziałek  1420– 1505

215
8. K. Koźmala matematyka – kl. 4d

poniedziałek  1330– 1415

111
9. M. Kozieł matematyka – kl. 5a

środa  1330– 1415

204
10. M. Kozieł matematyka – kl. 5b

piątek 800– 845

113
11. K. Koźmala matematyka – kl. 5c

piątek  1330– 1415

215
12. E. Opoka matematyka – kl. 5d

środa 800– 845

111
13. M. Lachowicz j. angielski – kl. 5b

czwartek  1420– 1505

113
14. E. Szwaj geografia – kl. 5a i 5d

poniedziałek  1330– 1415

9
15. E. Szwaj geografia – kl. 5b i 5c

poniedziałek  800– 845

9
16. E. Gorczyńska – Kwiatkowska geografia – kl. 6 – te wtorek  1420– 1505 9
17. J. Sadowska – Pszczoła biologia – kl. 6 – te czwartek  1420– 1505 201
18. J. Malec – Kuta j. angielski – kl. 6b poniedziałek  1230– 1315 sh
19. J. Kucińska j. angielski – kl. 6c wtorek  1510– 1555 214
20. K. Bondyra j. polski – kl. 7a poniedziałek  1420– 1505 20
21. M. Grabowska j. polski – kl. 7b i 7e wtorek  1510– 1555 214
22. J. Ziębowicz j. polski – kl. 7c piątek  1420– 1505 18
23. M. Grabowska j. polski – kl. 7d środa  800– 845 214
24. A. Spustek chemia – kl. 8 – me czwartek  1420– 1505 206
25. A. Kowal j. angielski – kl. 8c i 8d poniedziałek  1510– 1555 217