Od 1996 roku w naszej Szkole działa Zespól Taneczny „Cekinek” prowadzony prze panią Ewę Juszczewską. Zespół ten powstał z myślą o tym, aby uczniom klas I-III przybliżyć piękno lokalnego i narodowego folkloru, a także przekazać w przystępnej formie bogactwo naszej polskiej kultury ludowej.

Uwzględniając możliwości percepcyjne dzieci w młodszym wieku szkolnym i ich naturalną potrzebę ruchu zajęcia są tak planowane, aby rozwijać u uczniów twórczą aktywność ruchową oraz zainteresować ich rodzimym folklorem. W repertuarze szkolnego koła tanecznego znajdują się tańce narodowe, lubelskie, śląskie, wielkopolskie, a także elementy tańca towarzyskiego. Zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród dzieci.

Prezentując umiejętności taneczne, członkowie zespołu uświetniają wszelkie uroczystości szkolne. Zespół prężnie działa również w środowisku lokalnym, występując na festynach osiedlowych.

Od 2009 roku na terenie Szkoły działa także młodsza grupa wiekowa zespołu „Cekinek” prowadzona przez panią Iwonę Staszewską. Dzieci swoimi występami uświetniają uroczystości szkolne i pozaszkolne. Brały udział w konkursach tanecznych otrzymując wyróżnienia, dostały pierwszą nagrodę w Wojewódzkim Konkursie Zespołów Kolędniczych „Szczodraki”, przygotowały „Taniec Aniołów”’ poloneza i krakowiaka. Repertuar jest dopasowany do potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

 

cekinek

Więcej zdjęć z występów zespołu w galerii.