Dlaczego logopeda sprawdza czy dziecko ma prawidłowe pozycje spoczynkowe: warg, żuchwy, języka? Bada w jaki sposób dziecko oddycha, odgryza, gryzie, żuje i połyka?
Prawidłowo realizowane podstawowe funkcje biologiczne w obrębie narządu żucia, to trening dla mięśni, które przygotowują się do realizacji tak trudnych głosek, jak: [sz], [ż], [cz], [dż] oraz [r].

 

Plakat do pobrania: Droga do prawidłowej artykulacji.pdf